Regulamin portalu

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną dla Portalu architektwnetrz.com.pl

I. Podstawowe Informacje o Portalu

Regulamin określa zasady funkcjonowania portalu internetowego architektwnetrz.com.pl, będącego własnością Grupy Medialink.pl, wydawcy serwisów internetowych, prowadzącej zarejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo Biznesowe Jakub Sergiel, NIP: 8842717062, REGON: 363067230, adres kontaktowy: redakcja@medialink.pl

II. Definicje

  1. Regulamin: Niniejszy dokument, określający warunki korzystania z portalu architektwnetrz.com.pl.
  2. Administrator: Grupa Medialink.pl – wydawca serwisów internetowych, zarejestrowana działalność gospodarcza pod nazwą Doradztwo Biznesowe Jakub Sergiel, NIP-EU: PL8842717062, REGON: 363067230, redakcja@medialink.pl
  3. Użytkownik: Każda osoba odwiedzająca lub korzystająca z portalu architektwnetrz.com.pl.
  4. Konto Użytkownika: Indywidualny panel dla użytkownika portalu, umożliwiający dostęp do dodatkowych funkcji.

III. Postanowienia Ogólne

§1. Portal architektwnetrz.com.pl jest portalem contentowym, zawierajacym informacje i treści ogólnodostępne, związane z określoną tematyka portalu architektwnetrz.com.pl.

§2. Korzystanie z portalu jest bezpłatne, nie wymaga rejestracji, ani podawania jakichkolwiek danych. Ewentualna Rejestracja, jeśli jest dostępna, umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji portalu.

§3. Użytkownik, korzystając z portalu, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

IV. Korzystanie z Usług

§4. Usługi oferowane przez portal dzielą się na usługi podstawowe (bezpłatne) i dodatkowe płatne (o ile takie są dostępne w ramach portalu).

§5. Szczegóły oferowanych usług, w tym ceny, są dostępne na stronach portalu.

§6. Wszelkie materiały zamieszczane na portalu muszą być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich.

V. Prawa Autorskie i Odpowiedzialność

§7. Majątkowe prawa autorskie do portalu należą do Administratora. Wykorzystanie treści wymaga zgody Administratora.

§8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych materiałów przez użytkowników.

VI. Postępowanie Reklamacyjne

§9. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez portal należy zgłaszać drogą elektroniczną.

VII. Postanowienia Końcowe

§10. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie portalu.

§11. Regulamin może ulec zmianie, a o wszelkich zmianach użytkownicy zostaną poinformowani poprzez aktualizację na stronie portalu.

IV. Ochrona Danych Osobowych

§12. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

§13. Dane osobowe użytkowników zbierane są wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów portalu i nie będą udostępniane postronnym podmiotom bez wyraźnej zgody użytkownika, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

§14. Użytkownicy mają prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Więcej informacji na temat ochorny danych osobowych, znajdą Państwo w Polityce Prywatności Portalu architektwnetrz.com.pl